دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

 

 

بابەتی پێشوودواڕۆژ ژمارە ٤
بابەتی دواتردوارۆژ ژمارە ٦