بیش از یک هفته‌ است که‌ شهرهای استان خوزستان به‌ عرصه‌ی تظاهرات و ابراز نارضایتی مردم عرب این استان بدل گشته‌اند. علیرغم به‌ میدان‌آمدن نیروهای سرکوبگر رژیم و یورش آنان به‌ مردم ناراضی و با وجود تداوم لشکرکشی و اعزام نیرو از دیگر استانها جهت سرکوب معترضین، ساکنان هتک‌حرمت شده‌ی استان خوزستان، کماکان به‌ اعتراضات خود ادامه‌‌ می‌دهند.

اگر چه‌ تاکنون قریب 160 تن از معترضین بازداشت و روانه‌ی زندانها شده‌اند و فضای رعب و وحشت در اهواز و آبادان و دیگر شهرهای این استان رو به‌ افزایش است، اما مردم از پای ننشسته‌اند و بر محکوم کردن هتک حرمت تلویزیون دولتی نسبت به‌ هویت خود و رویارویی با نیروهای سرکوبگر ادامه‌‌می‌دهند.

تظاهرات و اعتراضات اینبار شهرهای استان خوزستان در پی آن آغاز شد که‌ تلویزیون دولتی ایران در یکی از برنامه‌های نوروزی خود هویت ملی مردم این منطقه‌ که‌ از خلق عرب تشکیل شده‌است را مورد بی‌توجهی قرارداده‌بود. این نخستین باری نیست که‌ ملیتهای تحت‌ستم ایران در قالب تظاهرات و به‌ خیابان آمدن، در مقابل بی‌حرمتی رسانه‌های دولتی ایران نسبت به‌ هویت ملی خویش از خود عکس‌العمل نشان می‌دهند. آمادگی ملیتهای تحت‌ستم ایران جهت نشان دادن واکنش بصورت تظاهرات در چندین شهر و محکوم کردن سیاستها و عملکردهای دم و دستگاههای دولتی، دلیل بسیار روشنی می‌تواند داشته‌باشد. این خشم و بیزاری محصول دهها سال انکار هویت ملیتهای گوناگون ایران و خودداری رژیم جمهوری‌اسلامی ایران از قبول و برسمیت‌شناختن حقوق ملی آنهاست. دم و دستگاههای دولتی و حکومتی به‌ همین اندازه‌ بسنده‌ نکرده‌ و کوشیده‌اند شهرها و مناطق این ملتهای تحت ستم را از لحاظ اقتصادی و عمران و آبادانی نیز مورد بی‌توجهی قرار داده‌ و کمترین توجە را به‌ آنها داشته‌باشند. علیرغم همه‌ی اینها، همگام با در پیش‌گرفتن سیاست تبعیض و بی‌توجهی، به‌ حاکم کردن فضای امنیتی و مستقر کردن نیروهای سرکوبگر در این مناطق متوسل شده‌ و هر گونه‌ اعتراضی را با سرکوب و بازداشت و اعدام پاسخ می‌دهند.

مردم آزادیخواه‌ و مبارز کردستان ایران که‌ قریب چهل سال است‌ با تمام وجود نتیجه‌ و تأثیرات سیاستهای شوینیستی و سرکوبگرانه‌ی رژیم جمهوری‌اسلامی ایران در مقابل خویش را دیده‌ و چشیده‌اند، به‌ خوبی معضلات و مشکلات و محرومیتهای خواهران و برادران خود در خوزستان را درک می‌کنند.

مرکز همکاریهای احزاب کردستان ایران، ضمن محکوم کردن بی‌حرمتی رسانه‌های حکومتی به‌ هویت ملی تنوعات اتنیکی ایران، حمایت خود را از اعتراضات و تظاهرات مردم شهرهای استان خوزستان و خواستهای مشروع آنها اعلام می‌دارد. ما در عین حال که‌ مردم کردستان و دیگر بخشهای ایران را جهت حمایت از خواستهای مشروع مردم خوزستان فرامی‌خوانیم، از نهادها، مجامع و سازمانهای بشردوست جهان می‌خواهیم که‌ جمهوری‌اسلامی را تحت فشار قراردهند و سرکوب این اعتراضات و بازداشت و سربه‌نیست کردن فعالان عرب از سوی دستگاههای سرکوبگر این رژیم را بشدت محکوم نمایند.

 

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

( متشکل از: حزب کوملە کردستان ایران

سازمان خبات کردستان ایران

کومله‌ زحمتکشان کردستان

حزب دمکرات کردستان ایران

حزب دمکرات کردستان)

١٦/١/١٣٩٧

٥ آوریل ٢٠١٨

بابەتی پێشووپشتیوانی لە خۆپێشاندانەکانی خەڵکی پارێزگەی خوزستان دەکەین!
بابەتی دواترپیرۆز بێت ١ی مانگی مەی رۆژی جیهانی کرێکار