احتمال اعدام رامین حسین پناهی وجود دارد,
کارزاری سراسری و سریع برای نجات جانش ضرور دارد!

روز سه شنبه یازدهم اردیبهشت، زندانی سیاسی کورد”رامین حسین پناهی” به قرنطینه ی زندان منتقل شد. نشانه ها چنین می نمایند که جلادان جمهوری اسلامی قصد اعدام این جوان کورد را در یکی دو روز آینده دارند. با توجه به تایید حکم اعدام رامین از سوی دیوان عالی کشور و همچنین با در نظرگرفتن کینه و دشمنی دیرینە جمهوری اسلامی نسبت به مردم کردستان و مهمتراز اینها، نیاز مبرم این رژیم بە ایجاد فضایی ترس و وحشت در برابر مردم بە ستوە آمدە شهرها و مناطق کوردستان، نگرانیها در مورد اعدام رامین حسین پناهی را جدیتر کرده است.
در این واپسین ساعات حیات این جوان کرد فقط یک موضوع می تواند این رژیم را از تصمیم به اعدام او باز دارد و آن اینکه همزبانان و هم میهنان رامین و تمامی انسانهای ازادیخواە و مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از کشور با ایجاد یک کارزار فوری و وسیع بە این تصمیم شوم اعتراض کنند و آن را محکوم سازند. در همین راستا فراخوانهای در خصوص راه اندازی و برگزاری مجموعه ای کمپین و فعالیت در داخل کشور و در کشورهای اروپایی منتشر شدە است.
ما احزاب کردستان ایران ضمن حمایت از این گردهماییها و راه پیماییها و هر حرکتی دیگری در دفاع از جان رامین حسین پناهی و در محکوم ساختن حکم و قصد اعدام این زند انی سیاسی، از تمامی هم میهنان در داخل و خارج از کشور خواستاریم این آخرین لحظات برای برپایی اعتراض علیه این جنایت را از دست ندهند. انتظار داریم با برپایی کارزاری سریع و عمومی و جلب توجه افکار عمومی بسوی جنایتی که در حال وقوع است، مانع از اجرای این تصمیم شوم شوید.
از مراکز نهادهای بین المللی دفاع از حقوق بشر نیز می خواهیم که تلاشهایشان به منظور نجات جان رامین حسین پناهی را بیشتر و سریعتر نمایند.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
متشکل از:
حزب دموکرات کردستان
حزب دموکرات کردستان ایران
سازمان خبات کردستان ایران
کومەلە زحمتکشان کردستان
حزب کومەله کردستان ایران
١٢/٢/١٣٩٧
٢/٥/٢٠١٨

بابەتی پێشووبانگەوازیکی بەپەلە لە ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێرانەوە
بابەتی دواترپەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران