مردم آگاه کوردستان و ایران؛


اعتصاب معلمان و فرهنگیان شهرهای مختلف ایران در این چند روز نشان از اتحاد و همدلی و همبستگی این طبقه پیشرو اجتماعی دارد. آموزگاران که همواره در تاریخ این سرزمین جزء اولین پیشگامان جنبش های انقلابی و رهایی بخش بوده اند و فرزندان توده های زحمت کش از کلاسهای درسشان مقاومت و مبارزه را در همان کلاس اول آموخته اند ،اکنون با فزونی عزت و آگاهی قدم در راهی نهاده اند که سرانجام آن پیروزی انسانیت و محو دیکتاتوری و ارتجاع حاکمیت اسلامی خواهد شد.معلمان که از اوج فشار های اقتصادی و اجتماعی و نبود آزادی های اساسی به تنگ آمده اند با اتکاء به قدرت اتحاد و همبستگی خود بار دیگر ثابت کردند که حاکمان مستبد و استثمار گر بافشارها و سرکوب ها نتوانسته اند اراده خلل ناپذیر توده های آگاه را مرغوب خود کنند.اینک که همه مدارس ایران و کوردستان شاهد این اعتصاب سراسری است و جرقه امیدی برای دانش آموزان برای رشد آگاهی است،لازم است تمامی اقشار مختلف جامعه و احزاب سیاسی انقلابی و مبارز از آن ها حمایت جدی و عملی نماید.


در کوردستان ما و دیگر تشکیلات نهادها و سازمان های سیاسی ضمن حمایت قاطعانه از خواست های بر حق این طبقه فعال اجتماعی خواهان پیوستن گروههای دیگر جامعه به این اعتصابات سراسری و بسط و گسترش آن در همه عرصه های دیگر هستیم.بار دیگر به رژیم سرتاپا فاشیست و فاسد اسلامی اعلام میکنیم که با اتحاد و مبارزه پیگیر تمامی اقشار مختلف مردم روز پیروزی نزدیک است.


زنده باد مبارزات انقلابی و صنفی معلمان و فرهنگیان
زنده باد اتحاد توده های زحمتکش


تشکیلات داخلی کۆمەڵەی زحمتکشان کوردستان
بیست و سوم مهر نود وهفت

بابەتی پێشووراگەیندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران سەبارەت بە ئەگەری لەسێدارەدانی “هیدایەت عەبدوڵلاپوور”
بابەتی دواتربیانیه مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران در رابطه با اعتصاب سراسری معلمان