مردم آزادیخواه کوردستان
معلمان سنگر علم و تربیت
اعتصاب سراسری معلمان در روز بیست و دوم مهر ماه ١٣٩٧، در بسیاری از شهرهای ایران و کوردستان با موفقیت برگزار شد.
معلمان، قشر تاثیرگذار جامعه هستند که بیشترین وظیفه‌ی خدمت رسانی به فرزندان ملت را بر عهده دارند. آن‌ها شایسته‌ی زندگی در خور و مناسب هستند و در تمام جوامع پیشرفته به عنوان پیشاهنگان جامعه شناخته می‌شوند، نه تنها حقوقشان نقض نمی‌شود که بهترین فرصت‌های زندگی مرفه را نیز دارا هستند. اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها مقام معلمان مورد احترام قرار نمی‌گیرد بلکه حقوق ابتدایی آن‌ها نیز که یک زندگی ساده و درخور زمان کنونی است نیز از سوی حاکمان و مسئولان جمهوری اسلامی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و آن‌ها را در چارچوب یک زندگی اسفناک محصور می‌کنند. این در حالی است که معلمان به فرزندان کشورشان خدمت می‌کنند تا آن‌ها را برای آینده‌ی کشور آماده ‌کنند.
اعتصاب سراسری معلمان از سویی به نشانه‌ی اعتراض به سیاست نادرست و جنگ‌طلبانه‌ و دخالت در امور کشورها و کمک‌های مالی و لجستیکی به دسته و گروه‌های تروریستی منطقه، از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران و از سویی دیگر اعتراض به وضعیت نامناسب اقتصادی معلمان و کم بودن حقوق، افزایش قیمت‌ها، بی‌ارزش شدن پول ملی، سرکوب و خفقان، نبود آزادی بیان و نبود برنامه‌ برای تحصیل به زمان مادری، بنابر خواست جمعی از معلمان پیشرو است که این اعتصاب سراسری در سطح وسیعی برگزار شد.
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران ضمن حمایت از خواسته‌های مشروع معلمان مدارس و سنگرهای علم و تربیت در ایران و کوردستان، از ملیت‌های ایران و به ویژه جنبش‌های اجتماعی می‌خواهند که با اتحاد و همصدایی از خواسته‌های مشروع معلمان حمایت کنند. همچنین از مردم مبارز و فعال روژهلات کوردستان خواستارند از خواسته‌های مشروع معلمان کوردستان حمایت نمایند.


مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
٢۳مهر ١٣٩٧ شمسی

بابەتی پێشووپیام تشکیلات داخلی کۆمەڵەی زحمتکشان کوردستان بە مناسبت اعتصاب معلمان و فرهنگیان
بابەتی دواتر“دواڕۆژ”ی ژمارە ٧٦