دوارۆژ – دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

بابەتی پێشووکومەلە زحمتکشان و ٩ جریان سیاسی دیگر سرکوب کارگران هفت تپە را محکوم میکنند
بابەتی دواترنا بۆ توندوتیژی بەرانبەر بە ژنان