بیانیە مرکز احزاب کردستان ایران  در حمایت از اعتراضات بحق مردم لردگان بختیاری

هم میهنان مبارز و مردم آزادیخواە ایران مجامع حقوق بشری

روز چهارشنبه دهم مهر ماه شماری از مردم روستای “چنار محمودی” از توابع لردگان بختیاری در تجمعاتی نسبت به ابتلا گسترده اهالی روستای خود به ويروس اچ‌آی‌وی (ایدز) اعتراض کردەاند.
بعد از مدتی رییس دادگستری چهارمحال و بختیاری برای خاموش کردن شعلەهای اعتراض بەحق مردم این روستا کە طبق آمار دولتی بالغ بر ٣٠٠ تن از اهالی این روستا بە این ویروس کشندە مبتلا گردیداند، خبر از بازداشت یک بهورز به اتهام استفاده از سرنگ آلوده دادە است که بعدا این ادعا هم از طرف وزیر بهداشت تکذیب شد.
طبق اخبار منتشرە از این اعتراضات جمع کثیری از مردم از طرف نیروهای امنیتی دستگیر و شماری نیز جان خود را از دست دادەاند.
اعتراض بحق مردم چنار محمودی بە آلوده شدن به این بیماری مهلک و پاسخگو نبودن و ظلمی کە چهل سال است رژیم جمهوری اسلامی علیە مردمان ایران اجرا می کند و واکنش نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بە این اعتراص برحق و نیز تاریخ خونین سرکوب ملیتهای ایرانی از طرف جمهوری اسلامی گویای این ادعاست.

مردم مبارز ایران
در این روزها کە مردم لردگان بە پاخواستەاند نیازمند یاری سایر مناطق ایران هستند و یاری ما جز بە پاخواستن و اعتراض بە وضعیت موجود، بە فقر و فلاکت و سرکوب نیست.
اگر رژیم ددمنش جمهوری اسلامی در کردستان کولبران را مورد هدف تیراندازی قرار می دهد امروز در لردگان بختیاری مردم مظلوم آن دیار را آلوده ویروس ایدز میکند، مطمئنا فردا در دیگر نقاط ایران و بر سایر ملیتهای دیگری ایران یورش خواهد برد. برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بپاخیزید و با اتحاد و همبستگی بیشتر از مردم ستمدیدە بختیاری دفاع کنید.
مرکز احزاب کردستان ایران ضمن محکوم کردن سیاستهای جمهوری اسلامی در قبال ملیتها و مردم ایران و همچنین سرکوب معترضین و مردم ناراضی لردگان، از اعتراض بە حق مردم دفاع می کندو با قربانیان این رویداد و بستگان آنان خود را شریک می داند و امیدوار است مردم و مبتلایان سلامت خود را بە دست آوردە و خواهان آزادی دستگیر شدگان این اعتراضات می باشد.

مرکز احزاب کردستان ایران
١٤ مهر ١٣٩٨ خورشیدی
٥ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

 

بابەتی پێشووشاندێکی حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان سەردانی پەیوەندییەکانی کۆمەڵەی کرد
بابەتی دواترڕاگەیاندنی کۆمەڵە سەبارەت به ئەگەری هێرشی تورکیە بۆ سەر رۆژئاوا