دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

بابەتی پێشوودوارۆژ ژمارە ١٤
بابەتی دواتردواڕۆژ ژمارە ١٦