دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

بابەتی پێشوودوارۆژ ژمارە ١٥
بابەتی دواتردواڕۆژ ژمارە ١٧