دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

 دواڕۆژی ژمارە ٥٠ بخوێنەرەوە

بابەتی پێشوودواڕۆژ ژمارە ٤٩
بابەتی دواتردواڕۆژ ژمارە ٥١