دوارۆژ، دوو هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

دواڕۆژی ژمارە ٥١ بخوێنەرەوە

بابەتی پێشوودواڕۆژ ژمارە ٥٠
بابەتی دواتررفقای گرامی دفتر سیاسی اتحادیە میهنی کردستان