,

اطلاعیە کومەلە زحمتکشان کردستان / گرامی باد 26 بهمن، روز کومەلە

کارگران و زحمتکشان! مردم مبارز کردستان! رفقا و رزمندگان کومەلە! امسال چهل و چهارمین سالیاد تاسیس، و سی و پنجمین  سال آغاز فعالیت آشکار كومەلە را جشن میگیریم. ورود کومەلە بە حیات سیاسی جامعە کردستان و ایران، مصادف با شکست سیاسی احزاب چپ وابستە…

اطلاعیه مشترک در باره مسئله اتحاد

مردم مبارز کردستان کارگران و زحمتکشان اعضا، هواداران و دوستان کومەله ما، هر دو جناح کومەلە با ارزیابی و مدنظر قراردادن اوضاع سیاسی ایران و کردستان، با درک ضروریات مسئله کرد و جنبش آزادیخواهانه در شرق کردستان در این دورە، با زیانمند دانستن…

اطلاعیه کومه‌له به مناسبت غروب نابهنگام رفیق محمد کعبی

غروب روز یکشنبه ٣ آذرماه١٣٩٢ رفیق محمد کعبی چهره شناخته شده و محبوب سنندج و سقز و یار وفادار کومه‌له بر اثر سکته مغزی جان باخت. محمد کعبی یکی از پیشمرگان قدیم‌ و از مبارزان نستوه کردستان است که چه در دوره شاهنشاهی و چه در دوره جمهوری اسلامی چندین …

اطلاعیه‌ کومه‌له‌

اعدام جنایتکارانه رفیق شیرکو معارفی پیشمرگ و عضو کومه‌له‌ و زندانی سیاسی مقاوم سحرگاه امروز رژیم جمهوری اسلامی در ادامه موج نوین اعدام های سیاسی در زندان ها، در کردستان و در زندان سقز رفیق شیرکو معارفی پیشمرگ و عضو کومه‌له را که بیش از پنچ ‌سال در …

در تکاپوی همایشی ممکن- گفتگو با رفیق عمر ایلخانی دبیرکل کومه له زحمتکشان

 • بله ما میکوشیم حزب جوانان کردستان باشیم و اراده و نوگرایی آنان را با تجربه مبارزاتی نسل پیشین درهم بیامیزیم تا بتوانیم نیازهای دوره نوین مبارزات مردم کردستان را پاسخگو باشیم. این مهم با دیالوگ جسورانه و انتقادی در باره گذشته و مسیر آتی، ممکن …

مصاحبه عصر نو با رفیق عمر ایلخانیزاده دبیر کل کومه له زحمتکشان کردستان

 عصر نو: استقبال مردم کردستان از دعوت به اعتصاب عمومی ۲۳ اردیبهشت را چگونه ارزیابی میکنید؟ ایلخانیزاده: اعتصاب عمومی و سراسزی مردم کردستان در ۲۳ اردیبهشت یکی از رویدادهای مهم اجتماعی و سیاسی کردستان ایران در سه دهه گذشته محسوب میشود. این حرکت یک رخداد …

بیانیه کومه‌له به مناسبت هشتم مارس

جنبش جهانی توقف خشونت علیه‌ زنان را گسترش دهیم  هشتم مارس روز جهانی زن را گرامی می داریم. در حالی به استقبال روز جهانی زن می رویم که در سرتاسر جهان خشونت علیه‌ زنان در ابعادی گسترده‌ و در اشکال گوناگون جریان دارد. بار سنگین بحران های اقتصادی…