بابەتەکان

, ,

رفیق رضا کعبی: جنبش کردستان استوار و محکم به پیش می رود

در رابطه با "توطئه های اپوزیسیون پان ایرانیست بر علیه مبارزات ملت کورد"، همچین در مورد سخن پراکنی شماری از احزاب پان ایرانیست علیه جنبش کوردستان، وبسایت (رۆژی کورد) گفتگوی کوتاهی با رفیق رضا کعبی، مسئول هیئت اجرایی کومەله زحمتکشان کوردستان ترتی…